เมืองพัทยา ดำเนินการซ่อมแซมถนนชำรุด หน้าหมู่บ้านรุ่งโรจน์ นาเกลือ ตามที่ชาวบ้านร้องเรียน

0
98

เมื่อ  3  กันยายน 62  ที่ บริเวณหน้าหมู่บ้าน รุ่งโรจน์ ต.นาเกลือ นายภาสกร อยู่สมบูรณ์ ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยคณะที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา  ได้รับมอบหมายจาก นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา  ลงพื้นร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักช่างสุขาภิบาล เมืองพัทยา ดำเนินปรับปรุงซ่อมแซมพื้นผิวถนนที่หัก ชำรุด ตามที่ชาวบ้านร้องเรียนมาก่อนหน้านี้

โดยเจ้าหน้าที่ฯ ได้ดำเนินการนำรถ JCB ขุดเจาะเปิดพื้นถนนที่ชำรุด เพื่อเตรียมดำเนินการซ่อมแซม พร้อมดำเนินการนำแผงแบริเออร์ พร้อมไฟติดตั้งเพื่อแจ้งเตือนให้ประชาชนได้ระมัดระวังในช่วงระหว่างดำเนินการซ่อมแซม ซึ่งทางเมืองพัทยาจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชน.