เมืองพัทยา กำจัดสิ่งปฏิกูลทางระบายน้ำ ซอยบัวขาว 15 แก้ปัญหาน้ำรอการระบาย

0
68

จากรณีที่มีฝนตกในช่วงคืนที่ผ่านมา ทำให้ในซอยบัวขาวว่าเกิดน้ำท่วมขัง ในบางช่วงแต่เจ้าหน้าที่ได้เร่งติดเครื่องสูบน้ำช่วยระบาย แต่ยังไม่ได้ผลมากนัก  ล่าสุดเมื่อช่วงบ่าย 13 ตุลาคม 63  จึงได้ดำเนินงานต่อเนื่องโดย นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา มอบหมายให้คณะทำงานนายกเมืองพัทยา ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักการช่าง เมืองพัทยา ดำเนินการเปิดช่องทางระบายน้ำ บริเวณซอยบัวขาว 15 ให้กว้างขึ้น เพื่อเป็นการช่วยระบายน้ำท่วมขังภายในซอย ให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น


ทั้งนี้ เนื่องจากสภาพช่องท่อระบายน้ำเดิมมีขนาดเล็ก ประกอบกับช่วงนี้เป็นช่วงมรสุม เกิดฝนตกในพื้นที่เมืองพัทยาบ่อยครั้ง เจ้าหน้าที่จึงเร่งดำเนินการแก้ไข เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ ในพื้นที่บริเวณชุมชนดังกล่าว ให้มีช่องทางระบายน้ำที่กว้างขึ้น พร้อมขุดลอกสิ่งปฏิกูล ขยะและโคลน ขึ้นมาจากท่อ เพื่อช่วยให้การระบายน้ำภายในซอยดังกล่าว เป็นไปด้วยความสะดวกมากขึ้น.