เมืองพัทยาลงพื้นที่ ออกหน่วยฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในชุมชนซอยกอไผ่

เมื่อ 29 มิถุนายน 63 ที่ ชุมชนซอยกอไผ่ นางกัญฐณา พรชัย เลขาประธานชุมชนซอยกอไผ่ พร้อมด้วยคณะกรรมการ และที่ปรึกษาชุมชนฯ ให้การต้อนรับ นางณอัญญา จันทรากาศ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษสาธารณสุขเมืองพัทยา และเจ้าหน้าที่   ได้ลงพื้นที่ออกหน่วยฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายชุมชนซอยกอไผ่  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย


เมืองพัทยา โดยฝ่ายป้องกันและกลุ่มโรคส่วนควบคุมโรค สำนักการสาธารณสุข ตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ จึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ให้ประชาชนในพื้นที่เมืองพัทยา ได้รับภูมิคุ้มกันโรคครอบคลุมแก่กลุ่มเป้าหมาย  ประชาชนไม่เจ็บป่วยหรือเสียชีวิตด้วยโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน  พร้อมทั้งมีการแจกทรายอะเบท และถุงยางอนามัย รวมทั้งปรึกษาปัญหาโรคทั่วไป

ทั้งนี้เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ในพื้นที่ ทำให้คุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่เมืองพัทยาดียิ่งขึ้น ทุกปีภายหลังจึงมีการพัฒนาสายพันธุ์วัคซีน ฉีดเพื่อป้องกันการเกิดโรคแก่ประชาชน โดยกำหนดเป้าหมายที่ควรจะได้รับวัคซีนได้แก่หญิงตั้งครรภ์ ที่มีอายุครรภ์มากกว่า 4 เดือนขึ้นไป เด็กอายุ 6 เดือนถึง 2 ปี ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 7 โรค ได้แก่ โรคปอดอุดกั้น หอบหืดหัวใจ ไตวาย หลอดเลือดสมอง มะเร็ง ได้รับเคมีบำบัดและเบาหวาน ในผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป  เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย ได้รับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลให้ทั่วถึงกลุ่มเป้าหมาย ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ตามขั้นตอน.