เมืองพัทยาร่วมชุมชนซอยกอไผ่ แจกหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือ ปชช.เฝ้าระวังการแพร่ระบาดโควิด

0
1360

เมื่อ  21 กุมภาพันธ์ 64 ที่  ซอยชุมชนกอไผ่ นายวิรัตน์ จ้อยจินดา ประธานชุมชนซอยกอไผ่ นายนิคม แสงแก้ว คณะทำงานนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยคณะกรรมการชุมชนและที่ปรึกษาฯ ลงพื้นที่ แจกหน้ากากอนามัย และเจลล้างมือ แก่ประชาชนกว่า 200 ชุด พร้อมรณรงค์ให้ประชาชนได้ตระหนัก ในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ด้วยความไม่ประมาท สร้างการตระหนักรู้ให้กับประชาชน เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าในชุมชน และเพิ่มระยะห่างจนเป็นสุขนิสัย 


ซึ่งที่ผ่านมา ช่วยทำให้สามารถควบคุมการระบาดของโรคให้อยู่ในวงจำกัด และจัดทำแนวทางการจัดการเบื้องต้นในการเฝ้าระวังป้องกันโรค  โดยการเสริมสร้างศักยภาพให้แก่ประชาชนได้มีความรู้ในการเฝ้าระวัง  นำไปสู่การถ่ายทอดให้แก่ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถประเมินตนเองเบื้องต้น และมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง ในวิถีใหม่อย่างเคร่งครัดต่อเนื่อง อยู่ห่างกัน หมั่นล้างมือ แมสก์ต้องใส่ สแกนไทยชนะ โดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนรวมในการจัดการ ในการเข้าถึงประชาชน ในการรับเรื่องร้องเรียนต่างๆ รวมไปถึงการเฝ้าระวัง การแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง.