เมืองพัทยาจับมือชุมชน เร่งพัฒนาแก้ไขปัญหายาเสพติด หวังสร้างภาพลักษณ์เมืองปลอดยาเสพติด

0
116

เมื่อ 6 กันยายน 62   ที่วัดธรรมสามัคคี  นายสนธยา  คุณปลื้ม  นายกเมืองพัทยา  พร้อมนายบันลือ  กุลวณิชย์ , นายมาโนชย์  หนองใหญ่ , นายพัฒนา  บุญสวัสดิ์ , นายรณรกิจ  เอกะสิงห์  รองนายกเมืองพัทยา ร่วมกิจกรรมโครงการเร่งรัดพัฒนาประสิทธิภาพแก้ไขปัญหายาเสพติดเมืองพัทยา – เกาะล้าน  ประจำปี 2562   ครั้งที่ 8      โดยทางเมืองพัทยา จะเดินหน้าจัดกิจกรรมปตามพื้นที่ชุมชนต่างๆของเมืองพัทยาจนครบ  เพื่อนำข้อมูลที่ได้ ไปประเมินในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนและถาวร

นายสนธยา  คุณปลื้ม  นายกเมืองพัทยา  เผยว่า    โครงการดังกล่าว ถือว่าเป็นโครงการที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง  ที่ทุกคนต้องร่วมด้วยช่วยกันดูแล  และแจ้งสถานการณ์ยาเสพติดที่เกิดขึ้นในพื้นที่  เพื่อให้เมืองพัทยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับทราบปัญหาอย่างจริงจัง  และร่วมหาแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติด  ไม่ให้เกิดขึ้นในพื้นที่เมืองพัทยาอีกต่อไป   ให้สอดรับกับการเจริญเติบโตของเมืองพัทยา   ที่ปัจจุบันพบว่าเมืองพัทยาได้กลายเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีความสำคัญของประเทศไทย  ในการหารายได้จากการท่องเที่ยวเข้าสู่ประเทศปีละหลายพันล้านบาท  ดังนั้นหากพบว่าเมืองท่องเที่ยวอันดับต้น กลับเป็นพื้นที่มียาเสพติดระบาด   ไม่ได้มีการดูแล หรือควบคุม  ในอนาคตปัญหาต่างๆก็ต้องติดตามมามากมาย  อาทิ  การก่อเหตุอาชญากรรม  หรือปัญหาความไม่ปลอดภัย   เป็นต้น   ดังนั้นเมืองพัทยาจึงได้ตระหนักถึงปัญหา จึงได้มีการจัดกิจกรรมโครงการเร่งรัดพัฒนาประสิทธิภาพแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่เมืองพัทยาขึ้น    โดยพบว่ามีประชาชนในพื้นที่ชุมชนวัดธรรมสามัคคีเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก.