เปิดโครงการจิตอาสาเยาวชนคนพันธุ์ใหม่ หัวใจรักชลบุรี ร่วมกิจกรรมอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำในท้องทะเล

0
120

เมื่อ 13 กันยายน 62 ที่ สวนสาธารณะลานโพธิ์ นาเกลือ นายเรวัต ผลลูกอินทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม แกนนำจิตอาสาเยาวชนคนพันธุ์ใหม่ หัวใจรักชลบุรี  พร้อมด้วยผู้บริหาร อบจ.ชลบุรี คณะสมาชิก อบจ.ชลบุรี อดีตคณะที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา ตัวแทนเจ้าหน้าที่เมืองพัทยา ประธานชุมชน ปราชญ์ชาวบ้านประมงนาเกลือ และชาวบ้านในเขตนาเกลือ ร่วมเปิดโครงการ

โดยกิจกรรมครั้งนี้มีกลุ่ม New Gen เรารักชลบุรี เป็นผู้จัดทำโครงการ และเป็นวิทยากรให้กับน้องๆเยาวชนโรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี ที่เข้าร่วมจำนวนกว่า 100 คน  โดยมีกลุ่มประมงนาเกลือ สาธิตการทำซั้ง บ้านของสัตว์ทะเล เพื่อปลูกฝังในการร่วมกันอนุรักษ์พันธ์สัตว์น้ำที่อยู่ใต้ท้องทะเล ให้อยู่คู่กับเมืองพัทยาสืบไป โดยรับการสนับสนุนโครงการจาก อบจ.ชลบุรี และเมืองพัทยา.