เทศบาลเมืองหนองปรือ ไพดี้คลินิก มอบเงินช่วยเหลือเด็กพิเศษ 40 ครอบครัว สู้ภัยโควิด-19

0
175

เมื่อ 18 มิถุนายน 63 ที่ เทศบาลเมืองหนองปรือ ดร.มาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ เป็นประธานการมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวเด็กพิเศษ เพื่อสู้ภัยโควิด-19  ช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ครอบครัวเด็กพิเศษ โดยมีสมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม และครอบครัวเด็กพิเศษ เข้าร่วมรับมอบ


กิจกรรมดังกล่าว อาจารย์ยงยศ โคตรภูธร ผู้จัดการภาคสนามไพดี้คลินิก  (Paidi Clinic)  เป็นผู้สนับสนุนมอบเงินช่วยเหลือแก่ครอบครัวเด็กพิเศษ จำนวน 40 ครอบครัว  ครอบครัวละ 500 บาท เป็นเงินทั้งหมด 20,000 บาท นอกจากนี้เทศบาลเมืองหนองปรือ ได้มอบหน้ากากผ้า เจลล้างมือ และนมถั่วเหลือง แก่ครอบครัวเด็กพิเศษด้วย.