เทศบาลเมืองหนองปรือ ให้ความรู้เรื่องการบำบัดแหล่งน้ำเสีย และการใช้ EM บอล

0
92

เมื่อ 29 ตุลาคม 62  ที่ สำนักงานชุมชนบ้านเอื้ออาทร เนินพลับหวาน ซอยหนองไม้แก่น   ดร.มาย ไชยนิตย์  นายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองหนองปรือ เป็นประธานเปิดงานการให้ความรู้เรื่องการบำบัดแหล่งน้ำเสีย และการใช้  EM บอล  เพื่อโยนไปในแหล่งน้ำที่ต้องการบำบัด  ทำการย่อยสลายไขมันและเพิ่มจุลินทรีย์ ช่วยย่อยสลายกากตะกอนและลดกลิ่น  ภายในบ่อน้ำหน้าหมู่บ้านเอื้ออาทรให้ดีขึ้น โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลเมืองหนองปรือ พร้อมคณะกรรมการชุมชน และชาวชุมชนบ้านเอื้ออาทรฯที่ให้ความสนใจเข้าร่วมงาน

การจัดกิจกรรมดังกล่าว เนื่องด้วยทางโครงการการเคหะบ้านเอื้ออาทร เนินพลับหวาน นั้นได้มีบ่อน้ำบำบัดน้ำเสียบริเวณหน้าหมู่บ้าน  แต่ที่ผ่านมาเนื่องด้วยจากระบบของเครื่องบำบัดน้ำเสีย เกิดชำรุดมาเป็นเวลานานกว่า 2 ปี  โดยยังไม่ได้รับการแก้ไข จึงส่งผลภายในบ่อน้ำมีน้ำเสีย   จนมาในวันที่ 19 ตุลาคม 62 ที่ผ่านมา นายสมชาย เจริญประสาทกุล ประธานชุมบ้านเอื้ออาทรฯ ได้เป็นแกนนำพาเหล่าจิตอาสาภายในชุมชนบ้านเอื้ออาทรฯ  นำเรือท้องแบนลงช่วยกันเก็บวัชรพืช และเศษสิ่งปฏิกูลภายในอ่างเก็บน้ำขึ้นมาไว้บนบก เพื่อปรับความสมดุลภายในน้ำ ก่อนในกิจกรรมนี้จะได้โยน EM บอล ลงสู่ภายในอ่างน้ำเพื่อปรับความสมดุล สร้าง PH ให้เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของสัตว์น้ำ รวมไปถึงเพื่อให้เกิดการสร้างแพลงก์ตอน สร้างสีน้ำ รักษาสีน้ำ และสร้างห่วงโซ่อาหารที่ดีกับธรรมชาติ ภายในอ่างบำบัดน้ำเสียให้ดีขึ้น ทั้งนี้ด้าน นายมาย นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหนองปรือ ได้นำเสนอว่า จะได้ให้วิทยากรผู้มีประสบการณ์เข้ามาดูแล และให้ความรู้อีกครั้ง เพื่อที่จะได้นำความรู้ที่ได้รับนำไปต่อยอด และพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อโครงการนี้ภายในชุมชนต่อไป.