เทศบาลเมืองหนองปรือ เปิดศูนย์ควบคุมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเพื่อเฝ้าระวังเหตุ

0
106

เมื่อ 24 กันยายน 62 ผู้สื่อข่าว ติดตามความคืบหน้ากรณีเมื่อวันที่  11 กันยายน 62 ที่ผ่านมา ที่ อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองหนองปรือ (หลังเดิม) นายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์ควบคุมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เทศบาลเมืองหนองปรือ  โดยมี นายมาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ กล่าวรายงานว่า  เทศบาลเมืองหนองปรือ เป็นพื้นที่ที่กำลังมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ทำให้มีประชากรที่ทำงานอยู่ในเขตพื้นที่เมืองพัทยา หรือท้องถิ่นใกล้เคียง ได้เข้ามาพำนักอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมืองหนองปรือเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดอพาร์ทเม้นท์ บ้านจัดสรร ห้องพัก เกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก และก่อให้เกิดปัญหาด้านการลักขโมย จี้ปล้น เหตุอาชญากรรม อุบัติเหตุการจราจรเกิดมากขึ้นตามไปด้วย

โดยจากจำนวนเจ้าหน้าที่ตำรวจ และเจ้าหน้าที่เทศกิจ ของเทศบาลเมืองหนองปรือ ที่มีอยู่ไม่เพียงพอ แก่การดูแลประชาชนในพื้นที่  ทำให้ต้องหาเทคโนโลยีเข้ามาเป็นตัวช่วย ในการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ให้มีศักยภาพมากขึ้น โดยทำการศึกษาและสำรวจติดตั้งกล้องวงจรปิด ในพื้นที่เทศบาลเมืองหนองปรือให้ครอบคลุมทั่วพื้นที่ ซึ่งเป็นมาตรการหนึ่งที่จะก่อให้เกิดความมั่นใจ ในมาตรการรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน และเป็นความต้องการของชุมชน ในการป้องปรามเหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้นในรูปแบบต่างๆ ในปี 2562 นี้ เทศบาลเมืองหนองปรือได้ดำเนินการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 75 ตัว จำนวน 32 จุด และในปี 2563 วางแผนดำเนินการต่อเนื่องโดยมีงบประมาณอีกจำนวน 10 ล้านบาท ติดตั้งเพิ่มเติมอีกจำนวน 60 ตัว 29 จุด ครอบคลุมในเขตเทศบาล เพื่อเป็นการสอดส่องดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยว โดยใช้ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในการเฝ้าระวังการกระทำผิด
เฝ้าระวังและเป็นการป้องปรามเหตุได้อย่างทันท่วงที รวมทั้งการใช้ข้อมูลเพื่อเป็นหลักฐานในการสืบสวน สอบสวนคดีต่างๆ ได้เป็นอย่างดี   นอกจากนี้เพื่อช่วยการตรวจสอบเฝ้าดูสภาพการจราจรในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองหนองปรือ และช่วยบริหารจัดการจัดระเบียบการจราจรที่คล่องตัวมากยิ่งขึ้น โดยใช้ข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด.