เทศบาลเมืองหนองปรือ เปิดโครงการอาหารปลอดภัย หลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร

0
217

เมื่อ 18 มิถุนายน 62 ที่ เทศบาลเมืองหนองปรือ ดร.มาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ เปิดโครงการอาหารปลอดภัย หลักสูตร “ผู้สัมผัสอาหาร” รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หั วหน้าส่วนราชการ ผู้ประกอบการ จำนวน 70 คน เข้าร่วมโครงการ โดยมี นายธเนศ ภู่ยิ้ม รองปลัดเทศบาลเมืองหนองปรือ กล่าวรายงาน นางบุบผา ส่งสกุลชัย นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ จากเมืองพัทยาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค มุ่งเน้นเรื่องคุณภาพอาหาร สุขลักษณะสถานที่จำหน่ายอาหาร ทั้งอาหารสด อาหารแปรรูป และอาหารปรุงสำเร็จ ให้มีความปลอดภัยแก่การบริโภค

สำหรับสาระสำคัญในการอบรม คือการบรรยายเรื่อง  การสุขาภิบาลอาหาร ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุขและกฎหมายทั่วไปด้านการสุขาภิบาลอาหาร  ในหัวข้อหลักการและมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารในสถานประกอบการ, สุขวิทยาส่วนบุคคลของผู้สัมผัสอาหาร, กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้สัมผัส 2. การสาธิต ฝึกปฏิบัติ การสังเกตุและทดสอบสารปนเปื้อนในอาหาร เพื่อลดปัญหาสารปนเปื้อนเจือปนในอาหาร สร้างสุขลักษณะการบริโภคที่ดีแก่ประชาชน.