เทศบาลเมืองหนองปรือ ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ มอบสิ่งของเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน

0
437

เมื่อ 25 พฤศจิกายน 63 นายสุวัจ รชตวัฒนกุล รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ พร้อมสมาชิกสภาเทศบาล  เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองหนองปรือ ลงพื้นที่มอบของอุปโภคบริโภคให้ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น


ทั้งนี้ เป็นไปตามกิจกรรมมอบกำลังใจส่งให้ที่บ้าน  Send heart to home ของเทศบาลเมืองหนองปรือ จำนวน 3 ราย คือ นางบุญมี แสงจันทร์ อายุ 79 ปี อาศัยอยู่ที่ ซอยมาบสอง-ค่ายมวย 17 เป็นผู้ป่วยในความดูแลของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองสมอ  นางยะ เต๊ะฮาลัง อายุ 95 ปี อาศัยอยู่ที่ ซอยพรประภานิมิตร 5 เป็นผู้ป่วยในความดูแลของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองสมอ และนางน้ำค้าง โพธิ์ขำ อายุ 90 ปี อาศัยอยู่ที่ซอยบุญสัมพันธ์ 9 (ซอยแก่นประธูป) เป็นผู้ป่วยในความดูแลของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองพังแค