เทศบาลเมืองหนองปรือ ร่วมรณรงค์ยุติการให้เงินคนขอทาน เพื่อตัดวงจรการค้ามนุษย์

0
128

เมื่อ 3 ธันวาคม 62 ที่ ตลาดไร่วนาสินธ์    นางปัทมา ชายเชี่ยว ผอ.กองสวัสดิการสังคม   เทศบาลเมืองหนองปรือร่วมกับหน่วยงานต่างๆลงพื้นที่ พร้อมเจ้าหน้าที่ สสว.3 และศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ.ชลบุรี ร่วมกันรณรงค์ยุติการให้เงินคนขอทาน  เพื่อตัดวงจรการค้ามนุษย์   โดยได้มีการทำความเข้าใจแก่บรรดาพ่อค้าแม่ค้า รวมถึงประชาชนที่มาเดินจับจ่ายใช้สอยในตลาด  เนื่องจากพบว่ามีบุคคลเร่ร่อนและขอทาน มาเดินเรื่อยไร่ขอเงิน หรือนั่งขอทานอยู่จำนวนหนึ่ง ซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้อาศัยความน่าสงสาร และหากินกับความรู้สึกคนไทยที่ส่วนใหญ่มีจิตเมตตาให้โดยไม่คิดอะไร  ที่จริงแล้วเป็นการส่งเสริมให้กลุ่มคนเหล่านี้ให้คงอยู่และทำซ้ำแบบเดิมๆและมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เกรงจะเสียภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวที่ดีของเมืองพัทยา หรืออาจเข้าข่ายส่งเสริมการค้ามนุษย์ หรือทารุณกรรมเด็ก

ทั้งนี้เนื่องจากการให้ทาน ไม่ใช้การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน เหมือนเป็นการส่งเสริมกลุ่มคนเหล่านี้ ต้องมีการสร้างจิตสำนึกให้รู้จักการทำมาหากิน เพื่อแลกเงิน โดยหากพบเห็นหรือแจ้งเบาะแส บุคคลเร่ร่อนหรือขอทานกรุณาโทรสายด่วน 1300 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เข้ามาดำเนินการจัดการในการจัดระเบียบต่อไป.