เทศบาลเมืองหนองปรือ รณรงค์เก็บขยะที่ไม่ใช้แล้วบริเวณถนนชัยพรวิถี 23 ม.ค.นี้

เมื่อ 17 มกราคม 63 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองหนองปรือ เตรียมจัดกิจกรรมโครงการเมืองสะอาด  หรือ กิจกรรมขับเคลื่อนการจัดการขยะในชุมชน  เนื่องจากสภาพที่เป็นมาทั้งในอดีตและปัจจุบัน ขยะมูลฝอยเป็นตัวการสำคัญ ที่ทำให้เกิดความสกปรก และความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง สถานที่บางแห่งมีการทิ้งขยะกันตามสะดวก โดยการนำไปเทกองไว้ริมทางบ้าง โคนต้นไม้บ้าง ทำให้มีการสะสมของขยะ เกิดการเน่าเปื่อยส่งกลิ่นเหม็น บางครั้งอาจมีหนอนจำนวนมากไต่ออกมาจากกองขยะ ดูไม่สะอาดตา อีกทั้งเป็นสาเหตุทำให้เกิดสารพิษที่ปนเปื้อนอยู่ในแหล่งน้ำ ดิน และอากาศ ทำให้ประชาชนทั่วไปเสี่ยงอันตรายจากการเป็นโรคต่างๆ เทศบาลเมืองหนองปรือ ได้เล็งเห็นความสำคัญ จึงได้จัดโครงการดังกล่าว  เพื่อส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการรักษาความสะอาดความเป็นระเบียบ และความสวยงามในชุมชน

อีกทั้งเป็นการรณรงค์ปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาทำความสะอาด ถนนหน้าบ้านของตนเองและพื้นที่ว่างเปล่าริมถนน เพื่อป้องกันการลอบทิ้งขยะ ทำให้เขตเทศบาลเมืองหนองปรือมีสภาพแวดล้อมที่ดี นำไปสู่ “หนองปรือเมืองสะอาด น่าอยู่ คนอยู่น่ารัก” ต่อไป ประชาชนสามารถมาทิ้งขยะชิ้นใหญ่ อาทิเช่น ตู้ เตียง  เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ชำรุด  กิ่งไม้ใบไม้ นำมาวางบริเวณถนนชัยพรวิถี ต.หนองปรือ อ.บางละมุง  ในวันที่ 23 มกราคม 63 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 11.00 น.โดยจะมีรถเจ้าหน้าที่มาดำเนินการจัดเก็บต่อไป.