เทศบาลเมืองหนองปรือ มอบเครื่องอุปโภคบริโภคและถุงยังชีพให้แก่คนพิการ ผู้สูงอายุและผู้ยากไร้

0
174


เมื่อ 20 พฤษภาคม 63 ที่ เวทีสวนสุขภาพเทศบาลเมืองหนองปรือ กองสวัสดิการสังคม ร่วมมือร่วมใจกับจิตอาสา จากสำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรีที่ 2 ศรีราชา นำโดย นางวัชรี เอกเอื้อกุลภา   นักวิชาการสรรพกรชำนาญการพิเศษและคณะ จัดกิจกรรมด้วยเงินส่วนตัว   โดยเข้ามอบเครื่องอุปโภคบริโภคและถุงยังชีพ จำนวน 300 ชุด ให้แก่คนพิการ ผู้สูงอายุและผู้ยากไร้ ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองหนองปรือ

นอกจากนี้ทางคณะ ได้ซื้อไข่ไก่ให้ครอบครัวที่มารับถุงยังชีพ อีกคนละ1 แผง เพื่อให้คนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุและผู้ยากได้ มีกำลังใจในการต่อสู้ชีวิต ในช่วงการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19.