เทศบาลเมืองหนองปรือ พ่นยาน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิดในพื้นที่ ป้องกันการแพร่ระบาด

0
950

By เจษฎา หอมกลิ่น

เมื่อ  21 เมษายน 64 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองหนองปรือ ลงพื้นที่ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 19(COVID-19) ที่ตลาดสดผู้ใหญ่กุ่ย ,ตลาดมหาชล ,ตลาดหนองปรือ ,สนามฟุตบอลแพลนเน็ต ,สถานีตำรวจภูธรหนองปรือ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 19(COVID-19) ที่กำลังเกิดขึ้นเป็น รอบที่ 3 สำหรับมาตรการการป้องกัน ได้กำหนดแผนดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น ในสถานที่เป้าหมาย ที่เป็นสถานที่สาธารณะ ที่มีประชาชนสัญจรหนาแน่น และชุมชนต่างๆ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน และภาพลักษณ์ที่ดีให้กับเทศบาลเมืองหนองปรือ ให้กลับมาสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุด

สำหรับจุดบริการน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) ที่ทางเทศบาลเมืองหนองปรือได้จัดเตรียมไว้ให้ จำนวน 10 จุด  คือ หน้าห้องสัตวแพทย์ เทศบาลเมืองหนองปรือ หน้าโรงเรียนเนินพลับหวาน หน้าหมู่บ้านเรือนภิษา  หน้าศูนย์บริการสาธารณสุขบ้านมาบประชัน วัดสุทธาวาส  ตลาดเขาน้อยซิตี้ ตลาดเขาตาโล พลาซ่าบ้านเอื้ออาทรเนินพลับหวาน  เซเว่น ตลาดรัตนกรไร่วนาสินธ์ และซอยบุญสัมพันธ์ 2


โดยประชาชนสามารถน้ำภาชนะ ไปใส่น้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) เพื่อนำไปทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัส บริเวณบ้านของตนเองได้  สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โทร.038-933179.