เทศบาลเมืองหนองปรือ ทำความสะอาดเก็บขยะ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ร.9

0
218

เมื่อ 1 ธันวาคม 63 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณลานด้านข้างร้านรวยโคตรโคตร ถนนหน้าวัดสุทธาวาส ต.หนองปรือ นายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง เป็นประธานกล่าวพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เทศบาลเมืองหนองปรือ ประจำเดือนธันวาคม 2563 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 5 ธันวาคม 63


กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า มีความสมัครสมาน สามัคคี ร่วมมือร่วมใจประกอบกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์แก่สังคม ชุมชน และประเทศชาติ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เพื่อให้เกิดความรัก ความผูกพัน ในสถาบันหลักของชาติ คือ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ประกอบกับในวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นราชกุศล

โดย เทศบาลเมืองหนองปรือ จึงได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน และประชาชนจิตอาสา จัดกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาด จัดเก็บขยะมูลฝอย และตัดหญ้า จำนวน 4 จุด คือ จุดที่ 1  เริ่มจากปากซอยมาบยายเลีย 34 ไปจนถึงปากซอยพรประภานิมิต 24 ระยะทางประมาณ 600 เมตร  จุดที่ 2 เริ่มจากหนองไม้แก่นซอย 3 ไปจนถึงแยกลานจอดรถ ระยะทาง 700 เมตร จุดที่ 3 เริ่มจากจอ LED 360 องศา ไปจนถึงแยกมิตรกมล ระยะทาง 720 เมตร และจุดที่ 4 เริ่มจากมินิบิ๊กซีวัดสุทธาวาสผ่านซอยบ้านล่าง 13 ไปจนถึงปากซอยมาบยายเลีย 53 ระยะทาง 600 เมตร.