เทศบาลเมืองหนองปรือ จัดประชุมประชาคมผู้พักอาศัยเคหะเอื้ออาทร เนินพลับหวาน กรณีพื้นที่ตลาด

เมื่อ  10 กรกฎาคม 62 ที่ โครงการเคหะเอื้ออาทร เนินพลับหวาน ถนนหนองไม้แก่น ผู้สื่อข่าวติดตามความคืบหน้า กรณีในช่วงปลายเดือนมิถุนายน  ชาวบ้านได้ร้องเรียนว่าภายในพื้นที่ตลาดร้านค้าชุมชน การเคหะเอื้ออาทรเนินพลับหวาน ซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนกลางของหมู่บ้าน มีผู้ประกอบการรายหนึ่ง เข้ามาเช่าพื้นที่แสวงหาผลประโยชน์ โดยใช้พื้นที่ตั้งเต้นท์ เพื่อเก็บอุปกรณ์สำหรับจัดงานวัด ส่งผลให้พื้นที่ตลาดร้านค้าชุมชนการเคหะ ที่มีพี่น้องประชาชนชาวบ้านเอื้ออาทรฯ เคยได้มีส่วนร่วมในการเข้าใช้พื้นที่ แต่กลับกลายเป็นพื้นสำหรับเก็บของ โดยผู้ประกอบการรายนี้ และยังเรียกเก็บค่าเช่าล็อกเดือนละ 500 บาทต่อเดือน จึงส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนบ้านเอื้ออาทร ที่จะขอเข้ามาใช้สอยประโยชน์ในเรื่องของที่ทำกิน 

ล่าสุดวันที่ 8 กกรกฎษคม 62 ที่ผ่านมา ดร.มาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหนองปรือเ ปิดการประชุมประชาคมผู้พักอาศัย ในโครงการเคหะเอื้ออาทร เนินพลับหวาน โดยในที่ประชุมมีประชาคมรับฟังปัญหาหาแนวทางแก้ไข ให้ตรงกับความต้องการของคนในหมู่บ้าน  ในการเตรียมพัฒนา และช่วยเหลือชาวบ้านในส่วนที่ทางเทศบาลสามารถกระทำได้ คือการเตรียมการปรับภูมิทัศน์บริเวณหน้าหมู่บ้านเอื้ออาทรเนินพลับหวาน ซึ่งพื้นที่ส่วนกลางที่ร้องเรียนใหม่  พร้อมเลือกตั้งคณะกรรมการ และประธานหมุ่บ้านการเคหะเอื้ออาทรเนินพลับหวาน โดยมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ นายสมชาย เจริญประสาทกุล เป็นประธานหมู่บ้านเอื้ออาทรเนินพลับหวาน คนใหม่  ทั้งนี้ทางด้านเทศบาลเมืองหนองปรือ ยังเตรียมจัดตั้งหมู่บ้านเอื้ออาทรเนินพลับหวาน ให้เป็นชุมชนที่ 45 ของเทศบาลเมืองหนองปรือในอนาคต เพื่อที่จะง่ายต่อการขับเคลื่อนงานไปพร้อมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและประชาชนต่อไป.