เทศบาลเมืองหนองปรือ จัดกิจกรรม “ช้อป ชวน ชิม” สร้างรายได้ให้ประชาชนในพื้นที่

เมื่อ 3 กรกฎาคม 62 ที่ เวทีสวนสุขภาพ เทศบาลเมืองหนองปรือ  กองสวัสดิการสังคม จัดกิจกรรม “ช้อป ชวน ชิม” เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนท้องถิ่น และเป็นการเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าให้แก่พ่อค้าแม่ค้า ภายในงานมีสินค้ามาจัดจำหน่ายมากมาย อาทิ ไข่ไก่ในราคาพิเศษ ผักปลอดสารพิษ  น้ำพริก ผลไม้ เสื้อผ้ารองเท้ามือสอง และขนมไทย ฯลฯ และบริการถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ จากวิทยาลัยไทยอิโตะ

นอกจากนี้ ทางเทศบาลเมืองหนองปรือ ยังส่งเสริมให้พ่อค้าแม่ค้า และประชาชนผู้มาจับจ่ายใช้สอยใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ สามารถย่อยสลายได้ง่าย และผู้ที่มาจับจ่ายสินค้าสามารถนำตะกร้า หรือถุงผ้าเพื่อเลือกซื้อสินค้า ก็จะเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อนและลดปริมาณขยะได้อีกทางหนึ่ง   โดย กิจกรรม “ช้อป ชวน ชิม” จะจัดขึ้นในวันพุธแรกของต้นเดือน สำหรับพ่อค้าแม่ค้าท่านใดสนใจจะนำสินค้ามาจำหน่ายภายในงาน สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่กองสวัสดิการสังคม โทรศัพท์ 038-933119 หรือ 038-933179.