เทศบาลตำบลโป่ง นำกลุ่มพลังมวลชนร่วมขบวนแห่เทียนพรรษาถวาย 4 วัดในพื้นที่ เพื่อใช้ในเทศกาลเข้าพรรษา

เมื่อ 9 กรกฏาคม 62   นายประเนิม  ศิริรูป  นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลโป่ง  พร้อมด้วย คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลโป่ง   กลุ่มพลังมวลชน  ได้ร่วมกันจัดขบวนแห่เทียนพรรษา  เพื่อนำไปถวายตามวัดต่างๆในพื้นที่เทศบาลตำบลโป่งจำนวน 4 วัด    เพื่อให้พระภิกษุสงฆ์ได้ใช้ในช่วงเทศบาลเข้าพรรษา  โดยวัดแรกที่ทางคณะผู้บริหารและพี่น้องประชาชนได้ร่วมกันนำเทียนพรรษาไปถวาย  ได้แก่ วัดนพทองดีศรีพฤฒาราม  หรือวัดโป่ง  จากนั้นขบวนรถแห่เทียนพรรษาได้เคลื่อนตัวออกไปสู่วัดว่างอารมณ์   ทั้งนี้พอขบวนแห่เทียนพรรษามาถึงวัดสว่างอารมร์  ขบวนกลองยาว พร้อมด้วยขบวนเทียนพรรษาและผู้บริหาร  ได้ร่วมกันแห่รอบพระอุโบสถ  ก่อนที่จะถวายแด่พระภิกษุสงฆ์

การถวายเทียนพรรษาเป็นกุศลอย่างหนึ่ง ของการให้ทานด้วยแสงสว่าง ซึ่งจะเป็นปัจจัยให้เกิดปัญญาสว่างไสว  พิธีหล่อเทียนเริ่มก่อนการเข้าพรรษาเล็กน้อย การตระเตรียมงานพิธีหล่อเทียนในชุมชนนั้น จะเริ่มขึ้นประมาณวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 8 ก่อนเข้าพรรษาประมาณ 1 สัปดาห์ เมื่อหล่อเทียนในวันรุ่งขึ้นจะจัดขบวนแห่นำไปถวาย ณ วัดใดวัดหนึ่งเพื่อเป็นพุทธบูชา  นอกจากนี้พุทธศาสนิกชนหลายคนยังได้ถือเอาช่วงเวลาดีนี้  ในการงดอบายมุขตลอด 3 เดือน  ไม่ว่าจะเป็นการงดบุหรี่หรืองดเหล้าในช่วงเข้าพรรษา ทั้งนี้เพื่อให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง  และถือเป็นกำไรชีวิตอีกช่วงหนึ่งด้วย   สำหรับขบวนแห่เทียนพรรษาของเทศบาลตำบลโป่ง จะเคลื่อนขบวนไปถวายเทียนพรรษาต่อที่วัดถ้ำประทุน และ ปิดท้ายที่วัดทวนทอง  ซึ่งถือว่าเป็น 4 วัดที่อยู่ในความดูแลของเทศบาลตำบลโป่ง.