เทศบาลตำบลหนองปลาไหล เดินหน้าพ่นหมอกควันใส่ทรายอะเบท ป้องกันไข้เลือดออก

เมื่อ 17 มิถุนายน 63   ที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองเกตุใหญ่   กองสาธารณสุขเทศบาลตำบลหนองปลาไหล   จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก พร้อมลงพื้นที่ทำการพ่นหมอกควันและแจกทรายอะเบทแก่บ้านประชาชนในพื้นที่ ในช่วงฤดูฝนที่ยุงลายพาหะของโรคเริ่มแพร่พันธุ์ ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคไข้เลือดออก       


ทั้งนี้จากสถิติจังหวัดชลบุรี  พบว่าพื้นที่อำเภอบางละมุง  เป็นพื้นที่ติดอันดับ 1 ใน 3 ของผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก   ดังนั้นสาธารณสุขอำเอบางละมุงจึงได้ขอความร่วมมือให้ทุกพื้นที่ ในการดำเนินตัดวงจรชีวิตลูกน้ำยุงลาย   โดยได้ขอความร่วมมือ อสม.ในพื้นที่ ช่วยการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนร่วมเฝ้าระวัง และตระหนักถึงการระบาดของโรค  โดยพบว่าขณะนี้ได้มีการระบาดกันอย่างต่อเนื่อง     โดยทาง อสม.ต.หนองปลาไหล ก็มีความเข้มแข็งในการเดินหน้าเฝ้าระวัง และเดินหน้าในการตัดวงจรลูกน้ำยุงลายในพื้นที่     โดยเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย  และมอบทรายอะเบทให้กับพี่น้องประชาชน ทั้งนี้จะลงพื้นที่ในหมู่บ้านต่างๆจนครบทั้งตำบลต่อไป.