เทศบาลตำบลบางละมุง เตรียมตั้งงบ 10 ล้าน จัดซื้อวัคซีนไวรัสโควิด-19 ชี้หากหมดวาระก็ยังคงเดินหน้าต่อ

0
164

เมื่อ 26 มกราคม 64  นายนราธิป ฟักฤกษ์ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบางละมุง เปิดเผยว่า มาตรการในการเสริมความปลอดภัย แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบล ในเรื่องของการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ว่า หลังจากที่ พลเอก ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถที่จะจัดซื้อวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 ได้นั้น ว่าสามารถทำได้ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถที่จะใช้เงินมาทำการจัดซื้อวัคซีนได้ แต่ทั้งนี้จะต้องเป็นวัคซีนที่ต้องได้รับการรับรองจาก อย. ทางฝ่ายบริหารเทศบาลตำบลบางละมุง ก็ได้รีบเดินหน้าทำการประชุมเพื่อหารือ ในส่วนของการใช้เงินงบประมาณในการจัดซื้อ และจากการประชุมหารือ ได้ข้อสรุปในเรื่องของการใช้งบประมาณในการจัดซื้อ ซึ่งจะใช้เป็นเงินสะสม 10 ล้านบาท ในการเตรียมจัดซื้อวัคซีน ฉีดให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่


ทั้งนี้ในส่วนของกลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับการฉีดวัคซีน อันดับแรก จะเป็น 4 กลุ่มแรก ได้แก่ 1 บุคลากรทางการแพทย์ 2.บุคคลที่มีโรคประจำตัว ประกอบไปด้วย โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด , โรคไตเรื้อรัง , โรคหลอดเลือดสมอง ,โรคมะเร็งทุกชนิด ,โรคเบาหวาน เป็นต้น 3.บุคคลมีอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป 4.เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคโควิด-19 ที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย 

สำหรับการตั้งงบประมาณในการจัดซื้อวัคซีนนั้น ทางฝ่ายบริหารก็ตั้งงบประมาณในการจัดซื้อวัคซีนแก่ประชากร 12,000 คน ที่อาศัยในพื้นที่เทศบาล อย่างไรก็ตามหลายคนตั้งข้อสงสัยว่า เนื่องจากว่าในช่วงนี้ใกล้หมดวาระของผู้บริหารชุดนี้ลงแล้ว จะมีปัญหาต่อการจัดซื้อวัคซีนให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่หรือไม่  คงต้องชี้แจงว่าไม่มีปัญหา เนื่องจากว่าเป็นเรื่องที่ฝ่ายบริหาร ได้หารือกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่วนในอนาคตทางผู้บริหารมองว่าหากวัคซีนของทางรัฐบาลมาถึงก่อน ก็อาจจะไม่ดำเนินการจัดซื้อ แต่ถ้าหากพบว่ามีวัคซีนที่ได้รับการรับรองจาก อย.แล้ว และพบว่ายังไม่มีการจัดส่งให้ท้องถิ่นได้ใช้ หรือให้มาไม่ทั่วถึง ทางเทศบาลก็จะยืนยันดำเนินการจัดซื้อวัคซีนตามที่มีการประชุมไว้เหมือนเดิม.