เชฟรอนไทย ทำกิจกรรม “ทริปสนุก ปันสุขเพื่อน้อง” มอบสิ่งของและทุนการศึกษาบ้านเอื้ออารี

0
164

เมื่อ 23 พฤศจิกายน 62 ที่ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กบ้านเอื้ออารี ในการดูแลของ มูลนิธิ เอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย นาย Salman Saadat ประธานกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด นำคณะพนักงานกว่า 100 คน ร่วมทำกิจกรรมภายใต้โครงการ “ทริปสนุก ปันสุขเพื่อน้อง” พร้อมมอบสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นในชีวิตประจำวัน และเงินสนับสนุนทุนการศึกษา กว่า 100,000 บาท เพื่อร่วมพัฒนาในส่วนที่ขาดแคลนของมูลนิธิฯ เพื่อเป็นการร่วมกันทำความดีคืนสู่สังคม มอบให้แก่เด็กด้อยโอกาส

ช่วงเข้าสู่พิธีการ Mr.Salman Saadat ประธานกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด ขึ้นกล่าววัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม  จากนั้นได้เชิญ นายศิโรเมศร์ อัครพงษ์พานิชย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการมูลนิธิ เอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย และนางรัชฎา ชมจินดา ผอ.มูลนิธิ HHN เพื่อเด็กไทย กล่าวให้การต้อนรับ โดยมีเจ้าหน้าที่และเด็กๆในการดูแลของมูลนิธิฯ คอยให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ซึ่งภายในกิจกรรม ทางเชฟรอน  ได้นำเด็กๆร่วมทำกิจกรรมเกมสันทนาการต่างๆ  อาทิ เก้าอี้ดนตรี ส่งบอลใต้ขา ตึกถล่ม กินวิบาก กิจกรรมปลูกผักและตกแต่งสวนหย่อม จากนั้นมีการแสดงความสามารถประกอบเสียงเพลงจากเด็กๆจำนวน 2 ชุด ชุดแรกเป็นการแสดงจากเด็กจาก บ้านเอื้ออารี ส่วนชุดที่ 2 เป็นการแสดงจากศูนย์พักพิงเด็ก และศูนย์การเรียนรู้อาเซียน ในบรรยากาศอบอุ่นทั้งผู้ให้และผู้รับ.