อำเภอบางละมุง และ ทต.หนองปลาไหล ปลูกป่าเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี

เมื่อ 2 มิถุนายน 63   ที่ เขาเอสอาร์ ถนนสันติคาม ก่อนถึงวัดถ้ำประทุน ม.4  ต.หนองปลาไหล นายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง นำบรรดาข้าราชการ นักการเมืองท้องถิ่น พนักงาน จิตอาสาพระราชทานบางละมุง ประชาชน และส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ปลูกป่าเขาเอสอาร์ เพื่อร่วมกันอนุรักษ์ป่าไม้ ทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์


โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี รัชกาลที่10 ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 42 พรรษา ในวันที่ 3 มิถุนายน 63.