อบจ.ชลบุรี ร่วมชุมชนชุมสาย พร้อมคณะทำงานนายกเมืองพัทยา เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง

0
18038

เมื่อ 25  กุมภาพันธ์  64  ที่บริเวณหลังชุมชนชุมสาย นายนคร ผลลูกอินทร์ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ,นายจิรวัฒน์ ปลุกใจ ประธานชุมชนชุมสาย  ชุมชนห้าธันวา  พร้อมด้วย อสม.ชุมชนชุมสาย และคณะทำงานนายกเมืองพัทยาและส่วนเกี่ยวข้อง  ลงพื้นที่เข้าเยี่ยม คุณยายแก้ว   ปลั่งกลาง  อายุ 81 ปี ผู้ป่วยติดเตียง และตาบอดทั้ง 2 ข้าง ตั้งแต่กำเนิด  


โดยก่อนหน้านี้ได้รับความเดือดร้อนไม่มีบัตรประชาชน ไม่มีบัตรคนพิการ ทางประธานชุมชนจึงได้ประสานเจ้าหน้าที่ส่วนเกี่ยวข้องให้ทำบัตรประชาชนให้คุณยาย และทำบัตรคนพิการให้ได้รับสิทธิประโยชน์ที่ควรจะได้รับ  และในวันนี้จึงได้ลงพื้นที่เยี่ยม ความเป็นอยู่  ในการมอบสิ่งของเครื่องใช้จำเป็น  อาทิ  แพมเพิส อุปกรณ์ล้างแผล หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์  ยาสามัญประจำบ้าน  และอื่นๆ เพื่อให้คุณยายได้ใช้ลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันและเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น.