สำนักการสาธารณสุขเมืองพัทยา เดินหน้าฉีดวัคซีนโรคคอตีบและไอกรน ในเด็ก ป.1-ป.6

0
116

เมื่อ 16 สิงหาคม 62 ที่ โรงเรียนจุฬเทพ   นายณอัญญา  จันทรากาศ  หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ  สำนักการสาธารณสุขเมืองพัทยา  พร้อมด้วยทีมงาน ลงพื้นที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ   ไอกรน และบาดทะยัก ให้ดับเด็กนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  ให้กับโรงเรียนเมืองพัทยาและโรงเรียนเอกชน   ซึ่งโรคคอตีบ  ไอกรน  บาดทะยัก  สามารถที่จะป้องกันได้หากได้รับการฉีดวัคซีน   ซึ่งเป็นโรคติดต่อที่พบได้บ่อยในเด็ก ส่วนโรคบาดทะยักก็พบเจอได้ในทุกเพศทุกวัย จากการปนเปื้อนของเชื้อบาดทะยักในสิ่งแวดล้อมและพื้นดิน แต่เรื่องวัคซีนไม่ใช่แค่เรื่องของเด็กๆ เพราะคนทุกช่วงวัย ยังจำเป็นต้องได้รับวัคซีนกระตุ้นใน 3 โรคนี้

โรคคอตีบ เป็นโรคติดต่อร้ายแรงเกิดจากการติดเชื้อคอตีบ ซึ่งอยู่ในน้ำลาย เสมหะ หรือน้ำมูกของผู้ป่วย ติดต่อได้ง่ายผ่านการหายใจ ไอ หรือจามรดกัน มีระยะฟักตัวประมาณ 1-7 วัน การติดเชื้อทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อน อาจทำให้เกิดโรคกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ และประสาทอักเสบได้  อาการ มีไข้ต่ำๆ ปวดศีรษะ ครั่นเนื้อครั่นตัว เจ็บคอเล็กน้อย กลืนลำบาก คลื่นไส้อาเจียน อ่อนเพลียมาก ถ้ามีอาการอักเสบของกล่องเสียง จะมีอาการไอ เสียงแหบ และหายใจลำบาก   ดังนั้นเด็กทุกคนควรได้รับการฉีดวัคซีน   ทั้งนี้เพื่อให้เด็กนักเรียน สามารถอยู่อย่างห่างไกลโรค หากได้รับการฉีดวัคซีนป้องกัน.