สาธารณสุขเมืองพัทยา รณรงค์โรคไข้เลือดออก ชุมชนชัยพรวิถี

เมื่อ  21 มิถุนายน 62   ที่ชุมชนชัยพรวิถี    นางณอัญญา  จันทรากาศ  หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ  สำนักการสาธารณสุขเมืองพัทยา    พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ หน่วยสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว SRRT ลงพื้นที่ชุมชนชัยพรวิถี  เพื่อทำการหยอดทรายอะเบท   และ ดูแลสภาพสิ่งแวดล้อมภายในบ้านของชาวบ้านในพื้นที่ชุมนดังกล่าว  

หลังจากที่พบว่าปัจจุบันในชุมชนมีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเป็นจำนวนมาก  ดังนั้นทางฝ่ายป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ  จึงได้ร่วมมือกับ หน่วยสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว SRRT ลงพื้นที่รณรงค์โรคไข้เลือดออก  โดยการแจกทรายอะเบท  และการดูแลสภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่   โดยได้รับความร่วมมือจากสมาชิกหน่วยสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก.