สมาคมพัทยาสปอร์ตคลับ ร่วมสนับสนุนงานไลออนส์ เดย์ กิจกรรมครอบครัวเด็กพิเศษสัมพันธ์ ฉันท์พี่น้อง

0
163

เมื่อ 8 ตุลาคม 62 ที่  สนามยิงปืนพัทยาชู้ตติ้งปาร์ค ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี นายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง เป็นประธานพิธีเปิดงานไลออนส์ เดย์ กิจกรรมครอบครัวเด็กพิเศษสัมพันธ์ ฉันท์พี่น้อง ครั้งที่ 13 โดยมี นายอำนวย หอบูรพา นายกสโมสรไลออนส์พัทยา กล่าวรายงาน โดยมีตำแทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างเข้าร่วมงาน อาทิ ดร.มาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ นางจำเนียร ไชยนิตย์ ประธานกลุ่มพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองหนองปรือ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ รวมถึงสมาชิกไลออนส์ฯ นายประทีป  ซิงห์  มาโลตรา ประธานสมาคมพัทยาสปอร์ตคลับ คุณน้อย เอเมอร์สัน ประธานฝ่ายสังคมสงเคราะห์สมาคมพัทยาสปอร์ตคลับ โดยในงานมีบรรดาผู้ปกครองนำเด็กพิเศษ เด็กผู้พิการ หรือออทิสติกเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

โดยกิจกรรมประกอบไปด้วย กิจกรรมเล่นเกมส์สันทนาการ กิจกรรมการแสดงของเด็ก การแสดงของผู้ปกครอง โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ในเรื่องของขวัญของรางวัลเงินทุนการศึกษา และอาหารกลางวัน จากภาครัฐ เอกชน สมาคม องค์กรการกุศลและบริษัทห้างร้านต่างๆ อาทิ สโมสรไลออนส์ต่างๆ กิ่งกาชาติอำเภอบางละมุง  สมาคมพัทยาสปอร์ตคลับ  กลุ่มพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองหนองปรือ สมาคม YWCA รวมถึงผู้ใจบุญรวมกว่า 75 รายการฯลฯ เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรม และเป็นทุนการศึกษาให้แก่เด็กพิการที่ยากไร้

ทั้งนี้ในวันที่ 8 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันไลออนส์สากล ซึ่งเป็นวันที่ชาวไลออนส์ที่มีอุดมการณ์ร่วมกันที่จะทำประโยชน์ให้สังคม ให้ความสงเคราะห์ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ผู้ยากไร้ หรือผู้ด้อยโอกาส โดยไม่หวังผลประโยชน์อื่นใดตอบแทน และไม่เลือกเชื้อชาติศาสน าและยึดมั่นในอุดมการณ์ที่ว่า WE SERVE  ได้ร่วมดูเเลเอาใจใส่ผู้ด้อยโอกาสของสังคม โดยเฉพาะกลุ่มเด็กพิการ คือ กลุ่มเป้าหมายที่สโมสรไลออนส์ได้ให้ความสำคัญและเล็งเห็นคุณค่าของครอบครัว ที่ถือเป็นหัวใจของการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กพิการให้ดีขึ้น  สมาชิกสโมสรไลออนส์ในอำเภอบางละมุง และใกล้เคียง จึงได้ร่วมมือร่วมใจในการจัดกิจกรรมครอบครัวเด็กพิเศษสัมพันธ์ ฉันท์พี่น้อง ครั้งที่ 13 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ครอบครัวคนพิการได้แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในการเลี้ยงดูบุตรหลาน c]tเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ การแก้ไขปัญหาร่วมกัน มีพลัง และกำลังใจในการดูแลบุตรหลานพิการ ให้อยู่ในสังคมอย่างมีความสุขต่อไป.