สมาคมพัทยาสปอร์ตคลับ มอบพัดลมและชุดนักเรียนให้ รร.บ้านเขาชีจรรย์ กว่า 58,000บาท

0
181

เมื่อ 11 กันยายน 62 ที่ รร.บ้านเขาชีจรรย์ นายประทีป ซิงห์ มาโลตรา ประธานสมาคมพัทยาสปอร์ตคลับ คุณน้อย เอเมอร์สัน ประธานฝ่ายสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยรองประธานสมาคม เลขาฯ และคณะกรรมการ  เดินทางเข้าศึกษาสภาวะความเป็นอยู่ของโรงเรียน  และส่วนที่ขาดแคลน พร้อมทั้งมอบพัดลมเพดานและพัดลมตั้งพื้นขนาดใหญ่ รวมถึงชุดนักเรียน เพื่อให้นักเรียนไว้ใส่ทำกิจกรรมสีเขียวสดใส โดยมอบให้ให้แก่ทางโณงเรียน ผ่านนางนารี  ผลไธสง  รักษาการผู้อำนวยการ รร.บ้านเขาชีจรรย์ รวมกว่า 58,200บาท  ซึ่งมีคณะครูและนักเรียนคอยให้การต้อนรับ

ทั้งนี้ทางโรงเรียนได้ขอความอนุเคราะห์ จากทางสมาคมพัทยาสปอร์ตคลับ ให้ช่วยดำเนินการปรับปรุงห้องซ้อมดนตรีของนักเรียน ที่มีสภาพทรุดโทรม โครงสร้างหลังคาด้านหลังผุพัง และด้านในมีปลวกขึ้นเป็นแห่งๆ  นักเรียนไม่สามารถใช้งานห้องดังกล่าว ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงห้องน้ำของนักเรียนทั้งชายและหญิง ที่มีสภาพเก่าและท่อระบายน้ำอุดตัน และถังเก็บสิ่งปฏิกูลเต็ม  ส่งผลให้นักเรียนประสบปัญหาในเรื่องของการขับถ่ายซึ่งอาจไม่ถูกสุขลักษณะ จึงร้องขอความอนุเคราะห์ให้ทางสมาคมฯ ช่วยพิจารณาช่วยเหลือดังกล่าว ซึ่งจากการประเมินการขั้นต้น ในการใช้งบประมาณดำเนินการไม่ต่ำกว่า 1 แสนบาท  โดยทางสมาคมได้รับเรื่องที่ทางโรงเรียนต้องการเป็นที่เรียบร้อย พร้อมแจ้งให้ทางคณะผู้บริหารโรงเรียนเขาชีจรรย์ ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ไปทางสมาคมพัทยาสปอร์ตคลับอีกครั้ง เพื่อพิจารณาช่วยเหลือตามความเหมาะสมต่อไป.