ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวชาวจีนร่วมเมืองพัทยา มอบสิ่งของบ้านเอื้ออารี และมูลนิธิ HHN เพื่อเด็กไทย

0
199

เมื่อ  13.30 น. วันที่ 1 มิถุนายน 63 ที่ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก บ้านเอื้ออารี ต.ห้วยใหญ่  ทางด้านศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวชาวจีน ร่วมกับเมืองพัทยา เข้ามอบสิ่งของเครื่องใช้จำเป็น กว่า 1 แสนบาท ให้แก่สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก บ้านเอื้ออารี พร้อมเปิดรับเด็กในการดูแล รับการเรียนการสอนตามปกติวันแรก แต่ยังคงมาตราการนิวนอร์มอล และคัดกรองเข้มให้เจ้าหน้าที่และนักเรียน รวมถึงแขกที่มาเยี่ยม ต้องผ่านจุดคัดกรองอุณหภูมิ ตั้งจุดเจลล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่างทางสังคม โดยมี นายรัตนชัย สุทธิเดชานัย ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา Mr.Dapeng คณะกรรมการ ศูนย์บริการให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยวชาวจีน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และกลุ่มนักธุรกิจชาวจีน ร่วมกันมอบสิ่งของ  โดยมี นางรัชฎา ชมจินดา ผอ.มูลนิธิ HHN เพื่อเด็กไทย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และเด็กนักเรียน ให้การต้อนรับ พร้อมชมการแสดงการเต้นประกอบเพลงจำนวน 2 ชุดจากบรรดาเด็กๆ


Mr.Dapeng คณะกรรมการ ศูนย์บริการให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยวชาวจีน เปิดเผยว่า ได้มาที่บ้านเอื้ออารี 3-4 ครั้งแล้ว รู้สึกชื่นชอบในการทำงาน และอยากมีส่วนช่วยเหลือ จึงได้ชักชวนเพื่อนรวบรวมเงินนำไปจัดซื้อสิ่งของจำเป็น อาทิ ข้าวสารอาหารแห้ง อุปกรณ์การเรียน ขนม นม ของเล่นเด็ก กว่า 300 ชุด จำนวนเงินกว่า 100,000 บาท   สำหรับคนไทยคนจีนเป็นครอบครัวเดียวกัน เพราะว่าเวลาที่ทางประเทศจีนได้รับความเดือดร้อนคนไทยไม่เคยที่จะซ้ำเติม หรือรังเกียจพวกเขา แต่ให้ความช่วยเหลือ เมื่อครั้งตอนที่ประเทศจีนประสบปัญหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ระบาดในช่วงแรก ก่อนจะมีประกาศปิดประเทศจีน และปัจจุบันสามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้แล้วกลับมาเปิดประเทศตามปกติ จึงอยากช่วยเหลือคนไทยให้ผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

นายรัตนชัย สุทธิเดชานัย ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา เผยว่า  ตนได้ให้โอวาสแก่เด็กบ้านเอื้ออารี และเด็กจากศูนย์การเรียนรู้อาเซียน ที่เข้าร่วมงานกว่า 50 คน ว่าขอให้เป็นเด็กดี ให้รู้ถึงบุญคุณของผู้ให้ เมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ให้ตอบแทนสังคม และเป็นคนดีอนาคตของชาติต่อไป  ในขณะที่ นางรัชฎา ชมจินดา ผอ.มูลนิธิ HHN เพื่อเด็กไทย ได้กล่าวขอบคุณทางคณะศูนย์บริการให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยวชาวจีน และเมืองพัทยา ที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการดูแลเด็กด้อยโอกาส และแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของทางมูลนิธิฯ.