ศสมช.ชุมชนซอยอรุโณทัย 2 ตรวจคัดกรองเบาหวานและความดัน ตรวจสุขภาพเบื้องต้นฟรี

0
206

เมื่อ  23 กรกฎาคม 62 ที่ ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) ชุมชนซอยอรุโณทัย 2 ปากซอยอรุโณทัย 11 นางสาวอนงค์นาฎ  เชื้อศรีสกุล รองประธาน ศสมช.ชุมชนซอยอรุโณทัย 2  พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาชิก อสม. ออกหน่วยให้บริการประชาชนในพื้นที่ ในการคัดกรองเบาหวานและความดัน ให้บริการตรวจสุขภาพ จ่ายยาในเบื้องต้นให้ประชาชน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

นอกจากนี้ได้มีการแนะนำให้ประชาชน เรื่องการปฏิบัติตัวในการใช้ชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะในการรับประทานอาหาร ให้เพียงพอต่อร่างกายในแต่ละวัน และการรับประทานยาให้ถูกต้องในผู้ป่วย และกลุ่มเสี่ยงต่อการเป็นโรคความดันและเบาหวาน  ทั้งนี้กิจกรรมจะมีทุกวันพุธ ตั้งแต่เวลา 09.00 น.- 12.00 น.ทุกสัปดาห์ ณ ที่ ทำการชุมชนซอยอรุโรทัย 2  สำหรับผู้ที่สนใจใช้บริการสามารถไปใช้บริการได้ ตามวันและเวลาดังกล่าว.