วัดสุทธาวาสเปิดตู้ปันสุข ช่วยประชาชนที่รายได้น้อย ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด

0
365

เมื่อ 25 มกราคม 64 ที่ วัดสุทธาวาส ดร.มาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลและส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมเปิดกิจกรรมตู้ปันสุข เชิงรุกด้วยพลังเครือข่าย เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบโควิด-19 เป็นการสร้างสังคมคุณธรรม สังคมแห่งความเอื้ออาทร ขับเคลื่อนด้วยพลัง “บวร” โดยกิจกรรม “ตู้ปันสุข เชิงรุกด้วยพลังเครือข่าย”  


โดยสิ่งของภายในตู้ปันสุข จะเป็นข้าวสารอาหารแห้ง น้ำดื่ม ไข่ไก่  ปลากระป๋องบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป โดยได้รับการสนับสนุน จากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมอาทิ วัดสุทธาวาส กลุ่มพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองหนองปรือ ห้างสรรพสินค้าเทศโก้โลตัส สาขาพัทยาใต้ สนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภค บริษัทน้ำดื่มธาราทิพย์ สนับสนุนน้ำดื่มซึ่งมีกำหนดจัดกิจกรรม “ตู้ปันสุข เชิงรุกด้วยพลังเครือข่าย” เริ่มตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม-19 กุมภาพันธ์ 64 โดยจะจัดทุกวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป.