วัดชัยมงคลฯ จัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ถึง 18 ก.ค.นี้ พร้อมนำไปมอบให้กับ 30 วัด ในพื้นที่สระแก้ว

เมื่อ 10 กรกฎาคม 62ที่วัดชัยมงคลพระอารามหลวง   พุทธศาสนิกชนจำนวนมาก    ต่างเดินทางมาร่วมกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา  ที่จัดขึ้น  เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่เมืองพัทยา  และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ  ได้ร่วมสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามร่วมกันเพื่อนำไปมอบให้กับวัดในพื้นที่จังหวัดสระแก้วจำนวน 30 วัด   โดยเริ่มเปิดโอกาศให้พุทธศาสนิกชนร่วมหล่อเทียนพรรษา ตั้งแต่วันนี้ – 18 กรกฎาคม นี้

สำหรับพิธีหล่อเทียนพรรษา เริ่มก่อนการเข้าพรรษาเล็กน้อย การตระเตรียมงานพิธีหล่อเทียนในชุมชนนั้น จะเริ่มขึ้นประมาณวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 8 ก่อนเข้าพรรษาประมาณ 1 สัปดาห์ เมื่อหล่อเทียนในวันรุ่งขึ้นจะจัดขบวนแห่นำไปถวาย ณ วัดใดวัดหนึ่งเพื่อเป็นพุทธบูชา และในวันนั้นมีการทำบุญ ร่วมกัน ตักบาตรถวายพระภิกษุสงฆ์ แสดงความศรัทธา โดยพร้อมเพรียงกัน งานทำบุญหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษานับเป็นประเพณีที่ดีงามสมควรที่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายจะได้ช่วยกัน รักษาประเพณีนี้ไว้ให้คงอยู่สืบไปชั่วกาลนาน  นอกจากนี้พุทธศาสนิกชนหลายคนยังได้ถือเอาช่วงเวลานี้  ในการงดอบายมุขตลอด 3 เดือน  ไม่ว่าจะเป็นการงดบุหรี่  หรือ งดเหล้า ในช่วงเข้าพรรษาแบบนี้  ทั้งนี้เพื่อเป็นพุทธบูชาและมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง.