ลุงขาพิการน้ำใจงาม เป็นสะพานบุญส่งต่อวีลแชร์ให้ผู้พิการยากไร้ ในพื้นที่เมืองหนองปรือ

0
65

เมื่อ 16 กันยายน 63   ที่ หน้าเทศบาลเมืองหนองปรือ  นายนิยม  เที่ยงธรรม  รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ  พร้อมด้วย นางปัทมา  ชาญเชี่ยว   ผู้อำนวยการกองสวัสดิการเทศบาลเมืองหนองปรือ   เป็นตัวแทนนายกเทศมนตรีเมืองหนงปรือ  ในการรับลมอบรถวีลแชร์   จากนายบุญส่ง  พุทธกระโทก  อายุ 65 ปี  ที่พิการขา 2 ข้าง  ไม่สามารถเดินได้    

โดยนายบุญส่ง ได้เป็นตัวแทนสะพานบุญในการมอบรถวีลแชร์ ที่ได้รับมอบมาจากบ้านภรรยาชาวต่างชาติ  ที่สามีเสียชีวิต   จึงได้มอบให้กับลุงบุญส่งเพื่อเอาไว้ใช้   แต่เนื่องจากว่าลุงบุญส่งได้มีรถวีลแชร์อยู่แล้ว   จึงอยากแบ่งปันให้คนอื่นที่มีความต้องการมากกว่า ได้นำไปใช้ประโยชน์


สำหรับรถวีลแชร์คันนี้ไม่ใช่คันแรก ที่ลุงบุญส่งนำมาบริจาคแก่ผู้พิการยากไร้ ในพื้นที่เทศบาลเมืองหนองปรือ  โดยพบว่าที่ผ่านมาลุงบุญส่งได้มอบรถวีลแชร์จำนวนหลายคันแล้ว เพื่อส่งมอบให้กับกองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองหนองปรือ  เพื่อเก็บไว้ส่งต่อแก่ผู้พิการยากไร้ในพื้นที่.