รองนายกเมืองพัทยา ลงสำรวจพื้นที่ผู้ประสบน้ำท่วม ซอยเพนียดช้าง 8 พร้อมมอบเครื่องช่วยพยุง

0
131

เมื่อ 09.00 น. วันที่ 7 มิถุนายน 62 นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยนางสาวธีราภรณ์ ศรีจันทร์ ผู้อำนวยการส่วนสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม และผู้ที่เกี่ยวข้อง ลงสำรวจพื้นที่ซอยเพนียดช้าง 8 พัทยากลาง เนื่องจากบริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่ต่ำ เมื่อมีฝนตกหนักจะมีปริมาณน้ำเป็นจำนวนมากไหลเข้าที่พักอาศัยสร้างความเดือนร้อนแก่ประชาชน

ซึ่งจากการลงพื้นที่ดังกล่าวข้างต้น นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา จึงได้สั่งการให้ทำที่กั้นน้ำไหลเข้าที่พักอาศัยของประชาชน เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น พร้อมมอบเครื่องช่วยพยุงแก่ประชาชน เพื่อใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนได้มีสุขภาพชีวิตที่ดีต่อไป.