รร.อวานี พัทยา เลี้ยงอาหาร สิ่งของจำเป็น พร้อมมอบเงินช่วยเหลือบ้านการุณยเวศม์

0
61

เมื่อ 7 กุมภาพันธ์ 63 ที่  บ้านการุณยเวศม์ ต.โรงโป๊ะ นายสมศักดิ์  ตันเรืองศรี ผจก.ทั่วไปโรงแรม อวานี พัทยา นำคณะผู้บริหาร และพนักงานที่มีวันเกิดในดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ กว่า 60 คน ร่วมมอบความสุขและเลี้ยงอาหารกลางวัน พร้อมมอบเงินช่วยเหลือ จำนวนกว่า 30,000 บาท และสิ่งของจำเป็นในชีวิตประวัน ประเภทนม  แป้ง สบู่ ยาสีฟัน ยาสระผม ผงซักฟอก ฯลฯ เพื่อส่งมอบความสุขให้แก่ผู้พิการ กว่า 400 คน  ทั้งนี้ทางโรงแรมฯยึดมั่นในการดูแลเอาใจใส่สังคม ซึ่งเป็นค่านิยมที่ถูกนำมาปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ต่อเนื่องมาอย่างยาวนานกว่า 30 ปี.