มูลนิธิ HHN เพื่อเด็กไทย ร่วมอวยพรวันเกิด Dr.Margret ผู้มีอุปการะคุณ จากสโมสรโรตารีอี-คลับ ดอลฟิน พัทยา

0
111

เมื่อ 18 กันยายน 62 ที่บ้านพัก ดร.มาร์เกรท เดเทอร์ อดีตนายกสโมสรโรตารีอี-คลับ ดอลฟิน พัทยา อินเตอร์เนชั่นแนล ปี 2560-2561   นางรัชฎา ชมจินดา ผอ.นิธิ HHN เพื่อเด็กไทยนำบรรดา เจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร และเด็กๆในมูลนิธิ เอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย ร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิด Dr.Margret Deter ผู้มีอุปการะคุณ ที่ช่วยเหลือโครงการงานต่างๆของทางมูลนิธิฯ เพื่อช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสนับร้อยชีวิตอย่างเสมอมา พร้อมกับมอบของที่ระลึก แสดงความขอพระคุณท่านในโอกาสพิเศษนี้.