มูลนิธิ HHN เพื่อเด็กไทย จัดทำถุงยังชีพ150 ชุด เพื่อช่วยเหลือเด็กและครอบครัว ในแคมป์ก่อสร้าง

เมื่อ 29 เมษายน 63 ทีมงานภาคสนาม มูลนิธิ HHN เพื่อเด็กไทย จัดทำถุงยังชีพ HHN Care Bag  จำนวน 150 ชุด เพื่อช่วยเหลือเด็กข้ามชาติในศูนย์การเรียนรู้อาเซียน และเด็กในแคมป์คนงานก่อสร้าง โดยลงพื้นที่ แคมป์ 21 ไร่ – แคมป์จอมเทียน พัทยา  สำหรับสิ่งในถุงยังชีพ HHN Care Bag ประกอบไปด้วย สิ่งของเครื่องใช้จำเป็นต่างๆมากมาย อาทิ ของใช้ในชีวิตประจำวัน อาหารแห้ง

ทั้งนี้ตามที่ประเทศไทยได้มีการประกาศ พรก.ฉุกเฉินฯ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19  และออกมาตราการให้กับมีการปิดโรงเรียน และศูนย์เด็กเล็กต่างๆทั่วประเทศ   ศูนย์การเรียนรู้อาเซียน ซึ่งเป็นศูนย์ที่ให้ความช่วยเหลือดูแล จัดการศึกษาให้กับเด็กข้ามชาติ ตั้งแต่อายุ 6-15 ปี จึงมีความจำเป็นต้องหยุดการดำเนินกิจกรรมชั่วคราว ตามคำสั่งของรัฐบาล ทำให้เด็กไม่ได้มาเรียนที่ศูนย์การเรียน พ่อแม่เด็กหลายคนได้รับผลกระทบให้ออกจากงาน เนื่องจากผลกระทบด้านเศรษฐกิจ ทำให้ประสบความยากลำบากในชีวิต  โดยคุณครู และเจ้าหน้าที่ของศูนย์การเรียนรู้อาเซียน และทีมภาคสนาม  จึงได้ลงพื้นที่นำถุงยังชีพ ไปมอบให้กับเด็กและผู้ปกครองตามบ้าน เพื่อช่วยเหลือ พร้อมกับให้ขอแนะนำในการดูแลสุขอนามัย และการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19  อีกด้วย  สำหรับผู้ที่ต้องการร่วมสมทบทุนสนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิ เอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย ร่วมสนับสนุนได้ที่ เลขบัญชี: 591-0-041533 ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี: มูลนิธิ เอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย  Swift Code: KRTHTHBK.

Loading…