มูลนิธิมือต่อมือ ร่วมกับเทศบาลเมืองหนองปรือ มอบถุงยังชีพให้ประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบโควิด

0
120

เมื่อ  23 มิถุนายน 63   ที่ โดมเอนกประสงค์ เทศบาลเมืองหนองปรือ ดร.มาย ไชยนิตย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ร่วมกันให้การต้อนรับคณะของมูลนิธิมือต่อมือ นำโดยนางศิธิณีย์ วินทะไชย ประธานมูลนิธิฯ ซึ่งได้นำถุงยังชีพมามอบให้แก่ประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่หนองปรือ


เนื่องด้วยเทศบาลเมืองหนองปรือ ได้มีการสำรวจข้อมูลผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID 19 และได้บันทึกข้อมูลลงในระบบ Thai QM ซึ่งจากผลจากการสำรวจข้อมูล พบว่ายังคงมีผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนจำนวน 2,097 ราย อีกทั้งกระทรวงมหาดไทย ยังได้มีนโยบายให้ระดับพื้นที่ ตั้งแต่อำเภอ, ตำบล และหมู่บ้าน นำข้อมูลจากการสำรวจนี้มาพิจารณาบริหารการให้ความช่วยเหลือในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยใช้กลไกภาคีเครือข่ายภาครัฐ, ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ในการดำเนินการช่วยเหลือประชาชน
ทั้งนี้เทศบาลเมืองหนองปรือ จึงได้รับความอนุเคราะห์จากมูลนิธิมือต่อมือ หรือ Hand to Hand และ ศูนย์เมอร์ซี่ เซ็นเตอร์ พัทยา ได้นำเครื่องอุปโภคบริโภค  รวมทั้งอุปกรณ์ในการป้องการการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้แก่ สเปรย์แอลกอฮอล์ และหน้ากากผ้า มามอบให้แก่ประชาชนจำนวน 200 ชุด เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 จะได้มีกำลังใจในการต่อสู้ชีวิต และบรรเทาความเดือดร้อน.