มูลนิซิสเตอร์พัทยา ช่วยเหลือกลุ่มความหลากหลายทางเพศ ในพื้นที่เมืองพัทยาและชลบุรี

0
290

เมื่อ 28 พฤษภาคม 63   ที่มูลนิซิสเตอร์พัทยา   กลุ่ม LGBT  ต่างเดินทางมาตรวจสุขภาพ พร้อมรับถุงยังชีพ  กันอย่างต่อเนื่องด้วยความคึกคัก   ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการ  EMERGENCY   ที่ทางมูลนิธิซิสเตอร์  จัดทำขึ้น เพื่อทำการช่วยเหลือกลุ่มความหลากหลายทางเพศ ในพื้นที่เมืองพัทยาและจังหวัดชลบุรี  หลังจากเกิดวิกฤตโควิด-19 ทำให้หลายคนตกว่าง ว่างงาน ขาดรายได้ในการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน คุณฐิติญานันท์  หนักป้อ  ผู้อำนวยการมูลนิธิซิสเตอร์พัทยา  เปิดเผยว่า  จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19  ทำให้โรงละครต่างๆ  สถานบันเทิง  ที่กลุ่มความหลากหลายทางเพศทำงานอยู่นั้น ต้องปิดตัวลงไป  ส่งผลให้กระเทยหลายคนตกงานไม่มีงานทำ  รวมถึงกลุ่มความหลากหลายทางเพศก็เช่นเดียวหัน  ต่างได้รับผลกระทบในเรื่องดังกล่าวเป็นวงกว้าง   ซึ่งในเรื่องของการดูแลในส่วนของกลุ่มผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศนั้นก็พบว่าไม่มีองค์กรไหนที่เข้ามาดูแล  จะมีก็เพียงมูลนิธิซิสเจตอร์เท่านั้น ที่เป็นหน่วยงานองค์กรหลัก ที่เข้ามาดูแล และเข้ามาช่วยเหลือกลุ่มคนเหล่านี้   

ซึ่งปัจจุบันทางมูลนิธิซิสเตอร์ ได้เดินหน้าขอรับการสนับสนุนทุนในการช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆ  อาทิ จาก UNDP  หรือ  องค์การสหประชาชาติ  รวมถึงเครือข่ายคนข้ามเพศในประเทศไทย  ที่สนับสนุนงบประมาณลงมาให้ความช่วยเหลือ  และดูแลกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศ   ซึ่งที่ผ่านมานั้นก็พบว่ากลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศนั้นเป็นกลุ่มเสี่ยง  จำเป็นต้องมีการตรวจสุขภาพกันอย่างใกล้ชิด   ซึ่งในการตรวจสุขภาพแต่ละครั้ง ก็พบว่าต้องมีค่าใช้จ่าย ตั้งแต่ค่าการเดินทางออกมาจากบ้าน   

ดังนั้นทางมูลนิธิซิสเตอร์  จึงได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว   จึงได้ถือโอกาสในช่วงนี้ ทำการช่วยเหลือกลุ่ม LGBT ด้วยการตรวจสุขภาพฟรี    แจกถุงยังชีพ   และ  มีค่าเดินทางให้กับทุกคนที่เข้ามารับบริการ   ซึ่งปัจจุบันในพื้นที่จังหวัดชลบุรี  มีสาวประเภทสอง จำนวนทั้งสิ้น 3,700 คน   ซึ่งก็พบว่ามีสาวประเภทสองอีกจำนวนไม่น้อย ที่ประสบปัญหาความยากลำบาก    โดยกลุ่ม LGBT สามารถเข้ามาใช้บริการได้ทุกวันตั้งแต่  12.00 น.  เป็นต้นไป  สอบถามรายลบะเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 033-035367  และ 085-6993233.