พุทธศาสนิกชนร่วมพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขปุณณมีบูชา วัดสุทธาวาส

0
107

เมื่อ 18 พฤษภาคม 62 ที่  วัดสุทธาวาส ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี พระมหาถาวร ฐานวโร รองเจ้าคณะอำเภอบางละมุง และเจ้าอาวาสฯ ได้นำคณะพระภิกษุสงฆ์ และพุทธศาสนิกชน ร่วมกันประกอบพิธีกรรมทางพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2562


โดยบรรยากาศรอบอุโบถสคึกคักไปด้วยแรงศรัทธา พุทธศาสนิกชนชาวพัทยา ต่างจูงลูกจูงหลาน พร้อมครอบครัว ออกมาร่วมกันประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนา เป็นจำนวนมาก ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีในการปลูกฝังให้เยาวชนได้มีโอกาสใกล้ชิดกับศาสนาตั้งแต่ยังเด็ก รวมทั้งการออกมาร่วมกันสร้างบุญสร้างกุศล ด้วยการถวายดอกไม้ธูปเทียนเป็นพุทธบูชาในครั้งนี้ ยังเป็นการส่งเสริมความอบอุ่นภายในครอบครัว ที่ได้มีโอกาสใช้เวลาว่างร่วมกัน อันเป็นการกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นขึ้นอีกด้วย


สำหรับการประกอบพิธีเวียนเทียน คณะสงฆ์ และชาวพุทธ จะกล่าวคำถวายดอกไม้บูชาพระรัตนตรัย พร้อมกับสวดนมัสการนอบน้อมบูชาพระพุทธเจ้า และสวดสรรเสริญพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ และพระสงฆคุณ จากนั้นเหล่าพุทธศาสนิกชน จึงได้ร่วมกันเวียนรอบพระอุโบสถ เพื่อระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยในวันสำคัญ โดยใช้เทียนธูป และดอกไม้ เป็นเครื่องสักการบูชา ขณะที่เดินรอบนั้นก็พึงตั้งจิตให้สงบ พร้อมสวดระลึกถึงพระพุทธคุณ ด้วยบท อิติปิโส, ระลึกถึงพระธรรมคุณ ด้วยการสวด สวากขาโต และระลึกถึงพระสังฆคุณ ด้วยการสวด สุปะฏิปันโน จนกว่าจะเวียนเทียนจบครบ 3 รอบ.