พุทธศาสนิกชนชาวพัทยา หลั่งไหลทำบุญตักบาตรวันวิสาขบูชาเนืองแน่น

0
109

เมื่อช่วงเช้าวันที่ 18 พฤษภาคม 62 ซึ่งเป็นวันวิสาขบูชา วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่สำรวจบรรยากาศตามวัดต่างๆในพื้นที่เมืองพัทยา พบว่ามีบรรดาสาธุชนผู้ใจบุญ ได้จูงมือลูกหลาน ร่วมกันทำบุญตักบาตรเนื่องในวัน วิสาขบูชา วันสำคัญทางศาสนาของโลก ซึ่งเป็นวันแห่ง การประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพาน ซึ่งในปีนี้มีผู้เข้าร่วมทำบุญกันอย่างเนืองแน่น พร้อมกันนี้เหล่าสาธุชน ยังได้ร่วมถวายต้นผ้าป่าสามัคคี เพื่อร่วมกันทำบุญ  โดยในช่วงหัวค่ำของทางวัดต่างๆ จะเปิดพระอุโบสถ์ให้พุทธศาสนิกชนได้เข้าร่วมทำวัตรเย็นและร่วมเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ

โดยบรรยากาศการร่วมทำบุญช่วงเช้า ที่วัดสุทธาวาส วัดบุญกัญจนาราม วัดชัยมงคล วัดธรรมสามัคคี วัดหนองใหญ่ และวัดหนองอ้อ มีพุทธศาสนิกชน ร่วมกิจกรรมทำบุญ   โดยได้นำอาหารคาวหวาน และเครื่องสังฆทานต่างๆมาร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เนื่องในวันวิสาขบูชา  บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก ประชาชนในพื้นที่ รวมถึงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก และบริเวณรอบวัดบรรดาเหล่าบรรดาพุทธศาสนิกชนต่างร่วมกันทำบุญ  ทอดผ้าป่า ทำบุญพระประจำวันเกิด  ถวายสังฆทาน ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลตามความเชื่อ เพื่อเป็นการสร้างสิ่งยึดเหนียวจิตใจแก่ชาวพัทยา

สำหรับในช่วงค่ำ มีพิธีการเวียนเทียน คือ การที่ชาวพุทธถือดอกไม้ธูปเทียนที่จุดไว้  จากนั้นประนมมือเดินเวียนขวารอบพระอุโบสถ หรือในสถานที่ที่ถือว่าเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า 3 รอบ พร้อมกับตั้งจิตระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยขณะเดิน เสร็จแล้วจึงนำดอกไม้ธูปเทียนไปปักบูชาที่ปูชนียวัตถุ ซึ่งใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรม อันเป็นการแสดงถึงความเคารพต่อพระพุทธเจ้า.