พิธีเปิดวัดนักบุญยาโกเบ บ่อวิน ศรีราชา เพื่อให้เป็นศูนย์รวมจิตใจของพี่น้องชาวคริสตชน

0
148

เมื่อ  20 ตุลาคม 62  ที่  โรงเรียนมารีวิทย์ ต. บ่อวิน อ.ศรีราชา  ได้มีการจัดพิธี เปิดและเสกวัดนักบุญยาโกเบ บ่อวิน   โดยมี พระสังฆราชซิลวิโอ สิริพงษ์  จรัสศรี ประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชนฆราวาส  แผนกฆราวาส เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีบรรดาบาทหลวงชั้นผู้ใหญ่ในพื้นที่ แขกผู้มีเกียรติ และพี่น้องคริสตชนทั้งชาวไทยและต่างชาติ เข้าร่วมในพิธีเปิดอย่างเนืองแน่น

ในช่วงเข้าสู่พิธีการได้มีการบรรพิเศษโอกาสฉลอง 75 ปี มิสซัง จันทบุรี ซึ่งวันนี้เป็นการเปิดวัดใหม่หลังที่ 41 และ ตั้งชื่อวัดว่าวัดนักบุญยาโกเบ เพื่อระลึกถึงพระสีงฆราชยาโกเบแจง เกิดสว่าง พระสังฆราชไทยองค์แรกที่ปกครองมนฑล จันทบุรี และเพื่อเป็นการร่วมฉลองวันคริสตชน ฆราวาส ของสังฆมณฑลจันทบุรี  หลังจากนั้นประธานในพิธีได้นำกล่าวพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ และขอพรพระเจ้า  ที่ได้โปรดประทานพรมากมายในผืนแผ่นดินไทย และขอกำลังใจให้แก่คริสตชนฆราวาส  และผู้นำองค์กรทุกคนได้ดำเนินชีวิตอย่างเข็มแข็ง ตามแบบอย่างของบรรดาธรรมฑูต และพร้อมร่วมกันชื่นชมยินดีกับวันสำคัญในวันนี้ หลังจากพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ เปิดและเสกวัดน้อยฯ เสร็จสิ้นลงก็ได้เข้าสู่พิธีการตัดริ้บบิ้นเปิดงานอย่างเป็นทางการ ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความชื่นมื่นเป็นอย่างมาก ทั้งนี้เพื่อให้สถานที่แห่งนี้เป็นศูนย์รวมจิตใจของพี่น้องคริสตชนเพื่อร่วมกันทำกิจกรรมทางศาสนาสืบต่อไป.