พบผู้ป่วยไข้เลือดออก 4 ราย ในชุมชนซอยอรุโณทัย เร่งป้องกันสร้างความตระหนัก ปชช.

0
110

เมื่อ  20 พฤศจิกายน 62 ที่ ชุมชนซอยอรุโณทัย นางสายยิ่ง ม่วงทอง ประธาน ศสมช.ชุมชนซอยอรุโณทัย นายอำนวย ม่วงทอง รองประธานชุมชนซอยอรุโณทัย พร้อมด้วยสมาชิก อสม. ออกหน่วยให้บริการประชาชนในพื้นที่ ในการคัดกรองเบาหวานและความดัน ให้บริการตรวจสุขภาพ จ่ายยาในเบื้องต้น และแจกทรายอเบท ป้องกันลูกน้ำยุงลาย จากโรคไข้เลือดออกโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อบริการประชาชนในชุมชน  รวมไปถึงการแนะนำในการปฏิบัติตัว ในเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะในการรับประทานอาหารให้เพียงพอต่อร่างกายในแต่ละวัน และการรับประทานยาให้ถูกต้องในผู้ป่วย และกลุ่มเสี่ยงต่อการเป็นโรคความดัน และเบาหวาน

ทั้งนี้มีรายงานว่าพบผู้ป่วยไข้เลือดออกในชุมชน 4 ราย จึงได้เร่งช่วยกันรณรงค์สร้างความตระหนักและควบคุมโรคในชุมชน โดยหลังทราบข่าวทางรองประธานชุมชนอรุโณทัย ได้มีการแจ้งประสานไปยังส่วนควบคุมโรคสาธารณสุขเมืองพัทยา ให้ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควัน และแนะนำในการส่งตัวผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลอย่างถูกวิธีเบื้องต้นพ้นขีดอันตราย และเก็บข้อมูลเป็นที่เรียบร้อย  สำหรับกิจกรรมจะมีทุกวันพุธตั้งแต่เวลา 09.00 น.- 12.00 น. ของทุกสัปดาห์ ในการออกหน่วยให้บริการประชาชน บริเวณที่ทำการชุมชนซอยอรุโรทัย สำหรับผู้ที่สนใจใช้บริการ สามารถไปได้ตามวันและเวลาดังกล่าว โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย.