ผู้บริหารเมืองพัทยา ลงพื้นที่บริเวณเพนียดช้าง ซอย 5/1 และ ซอย 8 แก้ปัญหาน้ำท่วม

0
131

เมื่อ 16 พฤษภาคม 62 นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยคณะที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา และเจ้าหน้าที่สำนักการช่างสุขาภิบาล ร่วมลงพื้นที่สำรวจ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม บริเวณเพนียดช้าง ซอย 5/1,8 โดยมี นายสุธี เทียมเก่า ประชาสัมพันธ์ชุมชนเพนียดช้าง ให้การต้อนรับและชี้แจงรายละเอียดให้ทราบถึงปัญหา

สืบเนื่องจากเมืองพัทยาได้ทำการประชาคม เรื่องของโครงการต่างๆ ที่จะของบประมาณจากสภาตามกฎหมาย ซึ่งต้องผ่านการประชาคมจากชุมชนต่างๆ เพื่อแสดงความเห็นและรับรู้ โดยผู้แทนประธานชุมชนเพนียดช้าง ซอย5/1,8 ได้แจ้งที่ประชุมว่า บริเวณท้ายซอยดังกล่าวเป็นพื้นที่ต่ำ ซึ่งเป็นจุดเสี่ยง ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ประสบปัญหาน้ำท่วม มีความจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ประกอบกับพื้นที่ท้ายซอย มีผู้พิการทางสายตา คือ นางบุปผา ถนอมรอด ซึ่งอาศัยอยู่เพียงลำพัง ซึ่งเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินเป็นอย่างมากด้วยนโยบายของคณะผู้บริหารเมืองพัทยา ที่ต้องการพัฒนาให้เป็นเมืองที่สะอาด​ สะดวก​ ปลอดภัย​ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี จึงได้ลงพื้นที่สำรวจบริเวณดังกล่าว  ซึ่งพบว่าพื้นที่บริเวณนี้เมื่อเกิดฝนตกหนัก จะทำให้เกิดน้ำท่วม โดยไม่สามารถไหลไปยังจุดอื่น ทำให้ไม่สามารถระบายน้ำได้ดี จึงได้มอบหมายให้สำนักการช่าง ทำการออกแบบก่อสร้างถนนคอนกรีตและบ่อพักน้ำ ขนาด 80 เซนติเมตร สำหรับรับน้ำ มีความยาวประมาณ 80 เมตร และมีท่อแรงดันท่อพีที ขนาด 25 เซนติเมตร เพื่อทำการระบายน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง สรรหาผู้รับจ้าง และคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 62 นี้.