ผู้บริหารเทศบาลตำบลบางละมุง นำแพทย์และพยาบาล ตรวจสุขภาพผู้ป่วยบ้านนากลาง

เมื่อ 11  สิงหาคม 63   นายนราธิป  ฟักฤกษ์  รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบางละมุง  พร้อมด้วย  คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบางละมุง  ได้ลงพื้นที่  หมู่ 5 บ้านนากลาง  พร้อมด้วย  คณะแพทย์และพยาบาล  จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบางละมุง     ลงพื้นที่ไปทำการตรวจสุขภาพผู้ป่วย


โดยรายแรกที่ไปทำการช่วยเหลือและเยี่ยมเยียน  ได้แก่ คุณยายแฉล้ม  ประทุมแดง   ที่ป่วยเป็นโรคความดันสูง  ไขมันในเส้นเลือด  หลอดเลือดในสมองแตก  และอัมพฤกษ์   ซึ่งปัจจุบันพบว่าอาการดีขึ้น  คุณยายสามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้บ้าง   โดยแพทย์ทำการตรวจรางกาย และผู้บริหารเทศบาลฯ มอบถุงยังชีพแก่คุณยาย  เพื่อนำไปใช้ประโยชน์    ซึ่งจากการตรวจร่างกายพบว่ามีสภาพความดันสูงบ้า งแต่ก็ไม่มากนัก  โดยคุณยายยังได้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่อย่างมีความสุข

จากนั้นทางคณะ ได้เดินทางไปเยี่ยมนางเพ็ง  อุตะมะ ที่เป็นโรคชรา   และได้นำถุงยังชีพไปมอบให้ พร้อมสอบถามความเป็นอยู่อย่างเป็นกันเอง    โดยบรยากาศในการลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยและผู้สูงอายุวันนี้ พบว่ามีแต่รอยยิ้ม   ซึ่งกิจกรรมการลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยและคนชรา  ทางเทศบาลบางละมุงจัดทำขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนารถ  พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563.