ผู้นำชุมชนพร้อมด้วยอาสา ระดมพลเดินคัดกรองทั่วเกาะล้านตามจุดเสี่ยง เพื่อป้องกันโควิด-19 หลังปิดเกาะ

เมื่อ 28 มีนาคม 63 ที่ เกาะล้าน  หลังจากได้ทำการปิดเกาะล้าน งดนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าออกเป็นวันแรก ซึ่งจากสถานการณ์การปิดเกาะล้านวันแรก  ทางชุมชนเกาะล้านได้จัดให้มีจุดคัดกรองจำนวน 2 จุด  ประกอบไปด้วยจุดคัดกรอง บริเวณท่าหน้าบ้าน และหาดตาแหวน ซึ่งนำทีมคัดกรองโดย นายบุญเชิด บุญยิ่ง ประธานชุมชนเกาะล้าน  นายสรศักดิ์ ทองบงเพชร เลขานุการชุมชนเกาะล้าน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทีมอาสา COVID-19 ชุมชนเกาะล้าน และบุคลากรศูนย์แพทย์ชุมชนเกาะล้านจำนวน 44 คน  ที่ได้ร่วมลงพื้นที่กระจายไปตามจุดเสี่ยงตามบ้านเรือนภายในชุมชนเกาะล้าน เพื่อตรวจสอบคัดกรองสแกนรายชื่อผู้อยู่อาศัย และประชาชกรแฝง เพื่อทำเป็นฐานข้อมูล ที่อาศัยอยู่ภายในเกาะล้าน เพื่อความชัดเจนของการคัดกรองง่ายต่อการติดตามเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคในเขตชุมชนเกาะล้าน ตลอดถึงการทำฐานข้อมูลในแต่ละวัน เนื่องจากเกาะล้านมีประชากรผู้อยู่อาศัยถึง 3,000 กว่าคน จาก 1,200 หลังคาเรือน

พร้อมกันนี้ยังได้มีการให้ความรู้ความเข้าใจแก่ชาวบ้าน และมาตรการในการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุม ดูแลพื้นที่เกาะล้านให้อยู่ในภาวะปลอดภัยสูงสุด ซึ่งในการนี้หากพบผู้เข้าข่ายหรือเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 หรือคนอยู่อาศัยในพื้นที่เกาะล้าน เดินทางกลับเข้ามา   ทีมอาสาโควิด-19 ชุมชนเกาะล้าน ก็จะเข้าให้ความรู้พร้อมทำการกักตัวเป็นจำนวน 14 วัน ก่อน เพื่อให้แน่ใจว่าบุคคลนั้นจะปลอดจากเชื้อไวรัสโควิด ถึงจะปล่อยให้เข้าสู่การใช้ชีวิตตามตามปกติ และหากมีผู้ติดเชื้อจริงก็จะดำเนินการติดต่อกับทีมเฝ้าระวังของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้รับตัวออกจากพื้นที่ส่งตัวไปรักษายังพื้นที่ที่เหมาะสม

อย่างไรก็ตามสำหรับการปิดเกาะล้านลงในครั้งนี้ ได้ส่งผลกระทบอย่างแน่นอนสำหรับผู้ประกอบการที่พักบ้านเกาะล้าน รวมถึงประชาชนที่ทำงานหาเช้ากินค่ำ ที่ส่งผลกระทบตรงในเรื่องของปากท้อง แต่อย่างไรตามมติที่ได้มีการทำประชาคม ลงมติจากเหล่าพี่น้องชาวเกาะล้านทุกครัวเรือน ที่พร้อมใจเห็นพ้องเป็นแนวทางเดียวกัน ก็ขอเดินหน้าสู้ โดยจะดูแลซึ่งกันและกัน เพื่อยับยั้งป้องกันไม่ให้เชื้อไวรัสโควิด-19 แพร่ระบาดภายในเกาะล้านพร้อมยังเป็นการสนองตามภาครัฐเพื่อความปลอดภัย ทั้งนี้จะได้ทำการปิดเกาะล้านจากวันที่ 28 มีนาคม- 20 เมษายน 63 และจะมีการพิจารณาถึงสถานการณ์อีกครั้ง และถ้าหากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ยังไม่คลี่คลาย ก็จะคงปิดเกาะล้าน และงดคนเดินทางเข้า-ออกต่อไป.