ปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี ร่วมเทศบาลเมืองหนองปรือ ทำหมันสุนัขและแมว แก้ปัญหาผลกระทบสัตว์จรจัด

0
71

เมื่อ  20 กุมภาพันธ์ 63  ที่ เทศบาลเมืองหนองปรือ   นายสุวัจ รชตวัฒนกุล รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ เป็นประธานเปิดโครงการ แก้ปัญหาผลกระทบของประชาชน จากสัตว์จรจัด โรคพิษสุนัขบ้า โดยร่วมกับ       ปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี กองสาธารณสุขเทศบาลเมืองหนองปรือ และปศุสัตว์อำเภอ ให้บริการทำหมัน ฉีดวัคซีน สุนัขและแมว

ทั้งนี้ตามพระปณิธาน ศาสตราจาร์ย ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  ในพื้นที่เทศบาลเมืองหนองปรือ ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อลดจำนวนสุนัขและแมวจรจัด ในพื้นที่ให้ลดน้อยลง โดยได้นำสัตว์แพทย์กว่า 10 คน ลงพื้นที่เทศบาลเมืองหนองปรือ ให้บริการทำหมันสุนัขและแมว และรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และฉีดวัคซีนคุมกำเนิดสัตว์เลี้ยงพี่น้องประชาชนฟรี   เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการขยายพันธุ์ของสุนัขและแมวจรจัดที่เพิ่มขึ้น โดยมีในประชาชนต่างนำสุนัขและแมวที่เลี้ยงไว้ มาทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ากันต่อเนื่อง.