ปลัด พม. เปิดงานมหกรรมสวัสดิการสังคมสร้างสุขเพื่อผู้สูงอายุ

0
56

เมื่อ 3 กุมภาพันธ์ 63 ที่ ศูนย์เรียนรู้และฝึกอบรมด้านอาชีพผู้สูงอายุ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  เป็นประธานในพิธีเปิดงานเมืองสร้างสุข ซึ่งจัดโดยกรมกิจการผู้สูงอายุภายใต้ธีม มหกรรมสวัสดิการสังคมสร้างสุข : เมืองต้นแบบสำหรับผู้สูงอายุ ภายใต้หลักคิด 4 ด้าน คือ 1) Happy Healthy 2) Happy Money 3) Happy Society และ 4) Happy Safety เพื่อเสริมสร้างให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยมี นายธรรมศักดิ์ รัตนธัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวต้อนรับ และมีอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ คณะผู้บริหารกระทรวง พม. ผู้แทนหน่วยงานในจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย ภาคีเครือข่ายด้านผู้สูงอายุทั้ งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี และเด็กๆจากมูลนิธิ HHN เพื่อเด็กไทย รวมทั้งสิ้น 600 คน เข้าร่วมงาน

ภายในงานมีนิทรรศการเมืองต้นแบบสำหรับผู้สูงอายุ บ้านต้นแบบ ที่เหมาะสมแก่ผู้สูงอายุ และมีกิจกรรมมากมายให้บริการฟรี อาทิ การตรวจสุขภาพ จาก ร.พ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ศรีราชา การวัดมวลกระดูก อาหารสุขภาพ และเกมส์สุขภาพ จากมูลนิธิแห่งเอเชีย การนวดฝ่าเท้าเพื่อบำบัด จาก ศูนย์ฝึกอาชีพเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพฯ บางละมุง การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ธงฟ้า สินค้าจากผู้สูงอายุ สินเชื่อจากธนาคารออมสิน บริการจัดหางาน จากสำนักงานจัดหางานชลบุรี การให้คำปรึกษาเพื่อปรับปรุงบ้านสำหรับผู้สูงอายุจากหน่วยงานภาคเอกชน เช่น เอสซีจี โฮมโปร การออกแบบบ้านปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุฟรี จาก ม.ธรรมศาสตร์ การสาธิตหัตถกรรมของผู้สูงอายุ พร้อมรับของที่ระลึกภายในงาน.