ประธานสภาผู้แทนราษฎร ย้ำสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้ง 4 คนของพรรคอนาคตใหม่ที่ถูกขับออกจากพรรค ยังสามารถร่วมประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้ เพราะยังมีสมาชิกภาพ

0
57

นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวย้ำถึงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้ง 4 คนของพรรคอนาคตใหม่ ยังคงสมาชิกภาพอยู่และเข้าร่วมประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้ 18 ธันวาคม 2562 ได้ แม้พรรคอนาคตใหม่จะมีมติขับออกจากพรรคแล้ว และอยู่ในสถานะไร้สังกัดพรรค 

ส่วนการพิจารณาญัตติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาหลักเกณฑ์และแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนั้น จะพิจารณาหลังวาระกระทู้ถาม คาดจะเริ่มประมาณ 16.00 น.-17.00 น. และจะใช้เวลาประชุมไปจนถึง 21.00 น. โดยไม่แน่ใจว่าสมาชิกจะอภิปรายมากน้อยแค่ไหนและจะตั้งกรรมาธิการได้ในวันนี้ 18 ธันวาคม 2562 หรือไม่