บางละมุงจัดกิจกรรมรวมพลังจิตอาสา ร่วมทำความดี ปรับปรุงภูมิทัศน์ วันคล้ายวันสวรรคต ร.5

0
92

เมื่อ 23 ตุลาคม 62  ที่ สถานีรถไฟพัทยา นายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง เป็นประธานกิจกรรมรวมพลังจิตอาสา ร่วมทำความดี ปรับปรุงภูมิทัศน์ประกอบด้วย ตัดหญ้า กวาดถนน เก็บขยะ บริเวณสถานีรถไฟพัทยา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีนายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยนายเฉลิมพล ผลลูกอินทร์ ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา นายธีรศักดิ์ จตุพงษ์ หัวหน้าสำนักปลัดเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนชุมชน จิตอาสา และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม.